Forside
Forside
Nyheder
Foreningen
- Bestyrelsen
- Formål
- Vedtægter
Medlemmer
- Aktive
- Passive
- Bliv medlem
Højskolekurser
Rejser
Årsmøder
Links
Kontakt:
Inger Olsen
Tlf.: 21 6798 08
E-mail:  ingermolsen
@hotmail.com
Årsmøder

Årsmøde 2017  

Fredag den 1. september 2017

på Kalø Økologisk Landbrugsskole
Skovridervej 3
8410 Rønde

I forbindelse med årsmødet afholdes der generalforsamling

Tilmelding

Vi skal bede om tilmelding senest fredag den 25. august 2017.

Som sædvanlig er der mulighed for at foretage tilmelding online til årsmødet via foreningens hjemmeside. Samme sted vil I kunne følge med i, hvem der har tilmeldt sig, så der evt. kan aftales fælles transport. De tilmeldte kan ses i spalten til højre (hvis du logger ind som medlem). Du kan udskrive deltagerlisten ved at klikke på ikonet print øverst i spalten.

Klik HER for at tilmelde dig årsmødet online

Du kan naturligvis også returnere den udsendte tilmeldingsblan-ket til sekretæren Ole Kirk, Poul Sloths Vej 21, 8270 Højbjerg.

Hvis der er spørgsmål vedrørende årsmødet, kan du rette henvendelse til Ole Kirk på tlf. 8611 6506 eller 4017 7583 eller mail dk.ole.kirk@gmail.com

 

Praktiske oplysninger

Alle medlemmer med ægtefælle/ledsager er meget velkomne.
Programmet er tilrettelagt sådan, at der forhåbentligt er noget af interesse for alle.

Prisen for hele arrangementet incl. kørsel med bus er
400 kr. pr. deltager.

Betalingen bedes foretaget senest fredag den 25. august 2017 til foreningens konto i Skjern Bank 7780 1588086.

(Bemærk, at der ikke udsendes girokort)

Bestyrelsen byder velkommen til et udbytterigt årsmøde.

 

Til årsmødet 2016 er fastlagt følgende program:

Program

Fredag den 1. september

Kl. 09.30 – 10.00
Velkomst og kaffe

Kl. 10.00 – 11.15
Indlæg ved forfatter, journalist og debattør Flemming Rose ”Flygtningekrise og folkevandringer til Europa”

Kl. 11.15 - 11.30
Indlæg ved Kirsten Holst, Pensionsordning

Kl. 11.30 – 12.30
Generalforsamling – se særskilt dagsorden

Kl. 12.30 – 13.30
Frokost

Kl. 13.30 – 14.45
Indlæg ved cand.theol. Liselotte Horneman Kragh ”Livet er ikke en generalprøve”

Kl. 14.45 - 15.00
Indlæg ved forstander Morten Erbs, Kalø Landbrugsskole

Kl. 15.00 – 15.30
Kaffe

Kl. 15.30
Så kører bussen

Kl. 15.30 - 16.30
Bus 1 til Jagtens Hus, Bus 2 til Karlsladen Besøgscenter, Kalø Gods

Kl. 16.30 – 17.30
Bus 1 til Karlsladen, Bus 2 til Jagtens Hus

Kl. 17.45
Bus 1 og 2retur til skolen

Kl.18.45
Aftensmad og afslutning på skolen

 

 

Generalforsamling:

Dagsorden for generalforsamlingen 2017
fre
dag den 1. september 2017, kl. 11.30
på Kalø Økologisk Landbrugsskole, Rønde

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af dirigent og stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Regnskab og budget ved kassereren.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
  a) Bestyrelse: På valg er
      Niels Elvstrøm (modtager ikke genvalg)
      Sigurd Østergard (modtager ikke genvalg)
      Ole Kirk (villig til genvalg for 1 år)
      Bestyrelsen foreslår at Inger Olesen og Henrik Nygaard
      vælges til bestyrelsen:

      Suppleant til bestyrelsen
      Bestyrelsen foreslår at Ole Klejs Hansen
  vælges som
      suppleant.
  b) Revisor:
      På valg er Anders Frederiksen (villig til genvalg)
  c) Revisorsuppleant:
      Bestyrelsen foreslår genvalg af Ragner Aagaard, Horsens.
   
 7. Eventuelt.

Bestyrelsen forslår genvalg og nyvalg som anført ovenfor.

 

 

 

 

Klik her for at se dem, der allerede har tilmeldt sig årsmødet
 

Seneste nyt
9. oktober 2017
Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne

 
 
Højskole-kursus
Næste års højskolekursus
... afvikles på Grundtvigs højskole i Hillerød 17.- 23. juni 2018 (uge 25).
 
Næste rejser

Foreningens rejser i 2018 går bl.a. til Portugal 22.-29. maj 2018.
 


Med populære rejsemål som Ægypten, Sortehavet, Grønland og Kina er foreningen ofte nødt til at dubblere rejserne, fordi de hutigt overtegnes.

 
 

Hjemmeside-design: